Får se om det blir något här…

Från Wikipedia:

Fikonspråket är ett kodspråk grundat på korsvis omkastning av ords stavelser. För att konstruera ett ord på fikonspråket delar man originalordet efter första vokalen (ex. ka | ffe). Man byter därefter ordning på de uppkomna delarna och lägger stavelsen ”fi-” till den första och ”-kon” efter den andra.

Exempel med ordet kaffe:

  1. Ordet kaffe delas i ka- och -ffe
  2. det kastas om till -ffe och ka-
  3. fi- och -kon läggs till, vilket ger slutresultatet fiffe kakon.

Varje ord ger alltså upphov till två nya ord. Sammansatta ord behandlas oftast som flera ord. Vill man säga ”kaffekopp” blir det fiffe kakon fipp kokon, etc.